نمایش پست تنها
  #3  
قدیمی 09-28-2009
دانه کولانه آواتار ها
دانه کولانه دانه کولانه آنلاین نیست.
    مدیر کل سایت
        
کوروش نعلینی
 
تاریخ عضویت: Jun 2007
محل سکونت: کرمانشاه
نوشته ها: 12,689
سپاسها: : 1,372

7,474 سپاس در 1,891 نوشته ایشان در یکماه اخیر
دانه کولانه به Yahoo ارسال پیام
پیش فرض نتایج سرشماری 1385 - اماری سر شماری سال 85

برای مثال مطالب زیر رو در بخش امار خانوار خواهید دید


جمعيت و خانوار
1 جمعيت تا سطح آبادی‌ها بر حسب سواد

2 جمعيت شهرستان‌ها بر حسب سن

3 جمعيت 6 ساله و بيشتر شهرستان‌ها بر حسب سواد

4 جمعيت بر حسب سن، جنس و نوع خانوار

5 خانوارهاي معمولي ساكن بر حسب تعداد افراد و نوع محل سكونت

6 جمعيت بر حسب جنس و نوع خانوار به تفكيك استان

7 جمعيت در خانوارهاي معمولي بر حسب جنس، سن و تعداد افراد در خانوار

8 خانوارهاي معمولي بر حسب تعداد افراد با سواد و تعداد افراد بي‌سواد به تفكيك استان

9 خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي بر حسب نوع محل سكونت به تفكيك استان

10 خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي بر حسب تعداد افراد و تعداد افراد در حال تحصيل به تفكيك جنس

11 جمعيت ساكن برحسب محل تولد به تفكيك استان

12 جمعيت برحسب جنس و سن به تفكيك استان درسال 1385

13 تعدا خانوار بر حسب نوع خانوار به تفكيك استان

14 خانوارهاي معمولي بر حسب تعداد افراد خانوار به تفكيك استان

15 جمعيت بر حسب سن، جنس و نوع خانوار به تفكيك شهرستان

16 جمعيت ساكن بر حسب جنس، سن و محل تولد به تفكيك شهرستان

17 برآورد جمعيت 6ساله و بيشتربرحسب جنس ، سن و سطح سواد به تفكيك شهرستان

18 برآورد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي در واحد هاي مسكوني معمولي برحسب تعداد افراد و نحوه تصرف محل سكونت

19 برآورد واحدهاي مسكوني معمولي برحسب امكانات و تسهيلات و مساحت زيربنا

20 خانوارهاي معمولي برحسب جنس سرپرست خانوارو تعداد افراد، تعداد افراد باسواد و بي سواد

21 خانوارهاي معمولي برحسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد، تعداد افراد شاغل و بيكار

22 خانوارهاي معمولي برحسب جنس و سن سرپرست وتعداد افراد


23 جمعيت درخانوارهاي معمولي برحسب جنس ، سن و تعداد افراد درخانوار به تفكيك شهرستان


24 خانوارهاي معمولي و گروهي برحسب تعداد افراد وتعداد افراد درحال تحصيل به تفكيك جنس به تفكيك شهرستان


25 خانوارهاي معمولي ساكن وگروهي برحسب تعداد افراد و نوع محل سكونت به تفكيك شهرستان


26 بر‌آورد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي درواحد مسكوني معمولي برحسب تعداد افراد و تعداد اتاق در اختيار به تفكيك شهرستان


27 برآورد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي ساكن درواحدهاي مسكوني معمولي ساكن برحسب امكانات و تسهيلات مورد استفاده و تعداد افراد به تفكيك شهرستان


28 برآورد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي در واحد هاي مسكوني معمولي برحسب امكانات و تسهيلات مورد استفاده و نحوه تصرف محل سكونت به تفكيك شهرستان


29 برآورد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي در واحد هاي مسكوني معمولي برحسب امكانات و تسهيلات مورد استفاده و تعداد اتاق دراختيار به تفكيك شهرستان


30 برآورد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب مصرفي براي آشاميدن و ساير مصارف31 برآورد واحدهاي مسكوني معمولي برحسب سال اتمام بنا،‌ محل دفع فاضلاب توالت ، آشپزخانه و ساير32 برآورد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين منبع تامين آب آشاميدني خانوار و نوع محل سكونت33 برآورد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي برحسب عمده ترين سوخت مصرفي براي پخت و پز و ايجاد گرما
__________________
مرا سر نهان گر شود زير سنگ -- از آن به كه نامم بر آيد به ننگ
به نام نكو گر بميــرم رواست -- مرا نام بايد كه تن مرگ راستپاسخ با نقل قول
جای تبلیغات شما اینجا خالیست با ما تماس بگیرید