پی سی سیتی

پی سی سیتی (http://p30city.net/index.php)
-   قیمت ها prices (http://p30city.net/forumdisplay.php?f=35)
-   -   قیمت گوشی های نوکیا Nokia آخرین قیمت گوشی نوکیا (http://p30city.net/showthread.php?t=109)

GolBarg 06-13-2010 07:56 PM

http://gooshishop.com/LoadPicture.as...eId=5508&typ=1
نوکيا 1662

خدمات پارسه 420,000 ریال


http://gooshishop.com/LoadPicture.as...eId=3034&typ=1
نوکيا 1661

خدمات پارسه 420,000 ریال


http://gooshishop.com/LoadPicture.as...eId=3031&typ=1
نوکيا 1202

خدمات پارسه 310,000 ریالhttp://gooshishop.com/LoadPicture.as...eId=2593&typ=1
نوکيا 5800XpressMusic

اصلي نوکيا 2,410,000 ریال
خدمات پارسه 2,390,000 ریال


http://gooshishop.com/LoadPicture.as...eId=2587&typ=1
نوکيا N85

اصلي نوکيا 3,200,000 ریال
خدمات پارسه 3,150,000 ریالhttp://gooshishop.com/LoadPicture.as...eId=2590&typ=1
نوکيا N79

اصلي نوکيا 2,970,000 ریال
خدمات پارسه 2,930,000 ریال


http://gooshishop.com/LoadPicture.as...eId=2578&typ=1
نوکيا 8800Carbon Arte

اصلي نوکيا 11,900,000 ریال
خدمات پارسه 11,650,000 ریال


http://gooshishop.com/LoadPicture.as...eId=1673&typ=1
نوکيا 7610Supernova

اصلي نوکيا 1,750,000 ریال
خدمات پارسه 1,690,000 ریال


http://gooshishop.com/LoadPicture.as...eId=1700&typ=1
نوکيا E71

خدمات پارسه 2,750,000 ریال
اصلي نوکيا 2,800,000 ریال

***************************
قیمت گوشی های نوکیا در تاریخ 1389/3/23 ایجاد شده است.


جهت مشاهده قیمت های جدید حتما"
به صفحات جدیدتر (صفحات آخر) مراجعه کنید.

GolBarg 06-13-2010 08:20 PM

http://gooshishop.com/LoadPicture.as...eId=1703&typ=1
نوکيا E66

اصلي نوکيا 2,740,000 ریال
خدمات پارسه 2,700,000 ریالhttp://gooshishop.com/LoadPicture.as...eId=1694&typ=1
نوکيا 6600Fold

اصلي نوکيا 2,200,000 ریال
خدمات پارسه 2,140,000 ریالhttp://gooshishop.com/LoadPicture.as...eId=1697&typ=1
نوکيا 6600Slide

اصلي نوکيا 2,300,000 ریال
خدمات پارسه 2,250,000 ریال


http://gooshishop.com/LoadPicture.as...eId=1685&typ=1
نوکيا 3600Slide

اصلي نوکيا 1,600,000 ریال
خدمات پارسه 1,520,000 ریال


http://gooshishop.com/LoadPicture.as...eId=1721&typ=1
نوکيا 2680slide

خدمات پارسه 710,000 ریالhttp://gooshishop.com/LoadPicture.as...eId=1582&typ=1
نوکيا 1209

اصلي نيا 370,000 ریال
خدمات پارسه 340,000 ریال


http://gooshishop.com/LoadPicture.as...eId=1118&typ=1
نوکيا 1208

اصلي نيا 380,000 ریال
خدمات پارسه 340,000 ریال


***************************
قیمت گوشی های نوکیا در تاریخ 1389/3/23 ایجاد شده است.

مهدی 08-04-2010 12:14 AM

12/05/1389
 
Nokia 5233
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 164000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia X2</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 205000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia 6303i Classic</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 149000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia X6 16GB</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 359000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia 6700 Slide</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 211000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia X3</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 149000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N97 Mini</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 388000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N900</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 474000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia 5230</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 169000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia 5530 XpressMusic</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 215000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N86</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 425000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N97</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 424000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia 5800 XpressMusic</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 277000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه | (ساخت مجارستان) فول پک</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N79</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 319000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia E66</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 262000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL><LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

مهدی 08-04-2010 09:00 PM

13/5/89
 
قیمت گوشیهای نوکیا در پست قبلی نیز تا این لحظه تغییر نکرده است در صورت تغییر در اولین فرصت ممکنه اعلام می شود.Nokia 6760 Slide
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 226000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسهNokia E72
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 339000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا


Nokia E52
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg

قیمت : 272000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسهNokia E71
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 264000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا


مهدی 08-05-2010 10:15 PM

بقیه قیمت ها تغییر نکرده است.


Nokia X2
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 202000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL><LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia X6 16GB</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 363000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
6760 Slide
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 228000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه


E72
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 343000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیاNokia E52
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg

قیمت : 268000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N86</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 442000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه</LABEL>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N97</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 439000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

</LABEL>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia 5800 XpressMusic</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 275000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه | (ساخت مجارستان) فول پک</LABEL>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL><LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N79</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 328000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

مهدی 08-09-2010 03:17 PM

18/05/1389
 
اگر قیمت مدل دیگه ای رو میخواهید اعلام بفرمایید حداکثر ظرف مدت 24 ساعت قیمتهای آن اعلام میشود.Nokia 5233
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 164000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia X2</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 202000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>Nokia C5

http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 184000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>
Nokia 6303i Classic
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 149000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia X6 16GB</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 363000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>Nokia 2710 Navigation Edition
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 138000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia 6700 Slide</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 211000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia X3</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 149000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N97 Mini</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 388000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N900</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 482000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia 5230</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 169000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

Nokia 6760 Slide
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 228000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه


<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia 5530 XpressMusic</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 215000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
Nokia E72
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 343000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا


Nokia E52
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg

قیمت : 268000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه


<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N86</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 442000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N97</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 439000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia 5800 XpressMusic</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 275000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه | (ساخت مجارستان) فول پک</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N79</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 328000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia E66</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 262000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>

Nokia E71
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 264000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>مهدی 08-10-2010 05:10 PM

19/5/89
 
بقیه قیمت ها طبق پست 18/5/89 است.
رنگ سبز کاهش قیمت نسبت به روز قبل
رنگ قرمز آفزایش قیمت نسبت به روز قبل
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia X2</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 194000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia C5
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 152000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>
</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N900</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 472000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

Nokia 6760 Slide
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 228000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N86</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 442000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه</LABEL>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N97</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 443000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia 5800 XpressMusic</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 272000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه | (ساخت مجارستان) فول پک</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>


<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia E66</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 259000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>قیمت های گوشی های نوکیا در تاریخ 19/5/89 ایجاد شده است.

مهدی 08-12-2010 03:47 AM

20/05/1389
 
اگر قیمت مدل دیگه ای رو میخواهید اعلام بفرمایید حداکثر ظرف مدت 24 ساعت قیمتهای آن اعلام میشود.

رنگ سبز کاهش قیمت نسبت به روز قبل
رنگ قرمز افزایش قیمت نسبت به روز قبل
رنگ مشکی بدون تغییرقیمت نسبت به روز قبلNokia 5233
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 164000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia X2</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 194000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه
</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>Nokia C5
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>


<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 184000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>

Nokia 6303i Classic
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 152000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia X6 16GB</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 363000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>Nokia 2710 Navigation Edition
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 136000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia 6700 Slide</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 211000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia X3</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 149000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N97 Mini</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 388000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N900</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 472000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia 5230</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 169000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

Nokia 6760 Slide
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 238000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia 5530 XpressMusic</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 215000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
Nokia E72
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 343000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیاقیمت : 268000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه


Nokia 5730 XpressMusic
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 273000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N86</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 438000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>Nokia 6700 Classic
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 247000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا


<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N97</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 443000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia 5800 XpressMusic</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 272000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه | (ساخت مجارستان) فول پک</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N79</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 328000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia E66</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 259000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

Nokia E71
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 262000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا

قیمت های گوشی های نوکیا در تاریخ 20/5/89 ایجاد شده است.


<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>


مهدی 08-12-2010 02:30 PM

5 شنبه 21/05/1389
 
اگر قیمت مدل دیگه ای رو میخواهید اعلام بفرمایید حداکثر ظرف مدت 24 ساعت قیمتهای آن اعلام میشود.

رنگ سبز کاهش قیمت نسبت به روز قبل
رنگ قرمز افزایش قیمت نسبت به روز قبل
رنگ مشکی بدون تغییرقیمت نسبت به روز قبلNokia 5233
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 164000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia X2</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 195000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه
</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>Nokia C5
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 184000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>


Nokia 6303i Classic
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 155000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia X6 16GB</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 369000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>Nokia 2710 Navigation Edition
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 136000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia 6700 Slide</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 214000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia X3</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 154000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N97 Mini</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 389000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N900</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 475000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
Nokia 6760 Slide
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 238000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia 5530 XpressMusic</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 218000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
Nokia E72
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 349000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا
قیمت : 266000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه


Nokia 5730 XpressMusic
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 273000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N86</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 439000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>Nokia 6700 Classic
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 246000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا


<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N97</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 459000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia 5800 XpressMusic</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 279000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N79</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 335000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia E66</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 262000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

Nokia E71
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 262000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیاقیمت های گوشی های نوکیا در تاریخ 21/5/89 ایجاد شده است.مهدی 08-15-2010 12:17 AM

شنبه 23/05/1389
 
اگر قیمت مدل دیگه ای رو میخواهید اعلام بفرمایید حداکثر ظرف مدت 24 ساعت قیمتهای آن اعلام میشود.

رنگ سبز کاهش قیمت نسبت به روز قبل
رنگ قرمز افزایش قیمت نسبت به روز قبل
رنگ مشکی بدون تغییرقیمت نسبت به روز قبلNokia 5233
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 164000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia X2</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 195000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه
</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>Nokia C5
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 184000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>


Nokia 6303i Classic
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 155000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia X6 16GB</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 367000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>Nokia 2710 Navigation Edition
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 136000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia 6700 Slide</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 211000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>


<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia X3</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 153000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N97 Mini</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 389000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N900</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 475000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
Nokia 6760 Slide
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 238000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia 5530 XpressMusic</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 218000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
Nokia E72
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 344000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیاNokia E52
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg

قیمت : 266000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه


Nokia 5730 XpressMusic
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 273000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N86</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 439000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>Nokia 6700 Classic
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 246000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا


<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N97</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 459000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia 5800 XpressMusic</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 274000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia N79</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 335000 تومان | گارانتی 18 ماهه پارسه </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>Nokia E66</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg</LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0>قیمت : 262000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا </LABEL>
<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

<LABEL for=ctl11_repItemList_ctl03_lstPrice_0></LABEL>

Nokia E71
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 265000 تومان | گارانتی اصلی 12 ماهه نوکیا
قیمت های گوشی های نوکیا در تاریخ 23/5/89 ایجاد شده است.اکنون ساعت 05:39 PM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright , Jelsoft Enterprices مدیریت توسط کورش نعلینی
استفاده از مطالب پی سی سیتی بدون ذکر منبع هم پیگرد قانونی ندارد!! (این دیگه به انصاف خودتونه !!)
(اگر مطلبی از شما در سایت ما بدون ذکر نامتان استفاده شده مارا خبر کنید تا آنرا اصلاح کنیم)